Pembiayaan Peribadi MBSB PF-i Sektor Swasta

Pembiayaan Peribadi melalui MBSB PF-I untuk kakitangan sepenuh masa sektor swasta dan individu yang bekerja sendiri sehingga tempoh 10 tahun. Pembiayaan Islamik dengan kadar faedah yang rendah dan tidak bercagar serta tanpa penjamin. Kelebihan yang ada pada Pakej Pembiayaan Peribadi MBSB swasta Jumlah pembiayaan maksimum…